Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK2/WWW/klener.cz/www/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.: zivotopis
Obsah Menu Pravý sloupec

Hledání

RSS / Atom

MÉDIA

Přehled mediálních vystoupení v roce 2012

Zdravotnické noviny 19/2011 - představujeme prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc.

Praktický lékař 7/91, 2011, rozhovor a udělení ceny J.E. Purkyně

Přehled mediálních vystoupení v roce 2011

Přehled mediálních vystoupení v roce 2010

Přehled mediálních vystoupení v roce 2009

Přehled mediálních vystoupení v druhé polovině 2008

Rozhovor z prof. Klenerem v časopisu Šance 2/2008

Přehled mediálních vystoupení v první polovině 2008

Rozhovor v časopisu Reflex 4/2008, 24. 1. 2008

NOVINKY

2012 Národní cena Česká hlava

2011 cena ČLS

2011 jmenován členem VR Interní grantové agentury MZČR

2011 uděleno nejvyšší vyznamenání ČLS – Medaile J.E. Purkyně

2010 zvolen do Akademického senátu 1. LF UK

Prezident festivalu Festa Academica

Cena primátora hl.města Prahy Pavla Béma

Prezentace nové monografie

Jmenován členem vědecké rady České lékařské komory

Volby do Evropského parlamentu 2009

CURRICULUM VITAE

Základní údaje:

narozen 9. 4. 1937 v Bratislavě, národnost česká, ženatý, 2 děti – dcera Veronika, syn Pavel

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (promoce 1961), pracoval jako sekundární lékař, odborný asistent, docent 2. interní kliniky FN, v letech 1988–1990 jako přednosta Onkologické kliniky. Od roku 1990 byl přednostou 1. interní kliniky VFN do 31. 12. 2007, a od roku 2002 byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfúze. 7. listopadu 2007 odvolán z funkce ředitele ÚHKT ministrem Julínkem. Od té doby působí jako profesor 1. LF UK v Praze a konzultant v ÚHKT. Od 1. 9. 2011 působí jako odborný garant na Odboru vědy a vzdělávání MZ ČR.

Přehledový seznam publikací:
2011-seznam_publika­ci_prof_Klener­.pdf
Podrobný životopis:
20110903-Curriculum_vi­tae_Pavel_Kle­ner.pdf

Odborná kvalifikace:

1964 – atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1967 – atestace z vnitřního lékařství II.stupeň
1971 – atestace z hematologie a transfúzní služby
1982 – atestace z klinické onkologie
1987 – atestace z organizace a řízení

Vědecké hodnosti a věd. pedagogické tituly:

1976 – CSc.
1982 – docent vnitřního lékařství
1986 – DrSc.
1988 – profesor

Akademické funkce:

Z činnosti na akademické půdě lze uvést funkci proděkana l.LF pro vědu (1990–1993), a 12 let (1994–2006) byl prorektorem pro vědu na Univerzitě Karlově.

Veřejná činnost:

1989–1990 ministr zdravotnictví a sociálních věcí ČR
1990–1992 poslanec ČNR za OF, člen výboru pro vědu, předseda komise pro vědu
1992–1998 člen Rady vlády pro vědu
1992–1995 člen Komise pro vědu Parlamentu ČR
2003 navržen vládní koalicí jako kandidát na funkci prezidenta ČR
2006 kandidát na senátora – nezávislý za Stranu zelených, postoupil do 2. kola
2008 kandidát na senátora jako nezávislý za KDU ČSL
2009 kandidát do Evropského parlamentu jako nezávislý za KDU ČSL
2010 kandidát do obecního zastupúitelstva Prahy 1
2011 jmenován odborným garantem na Odboru vědy a vzdělávání MZČR

Organizace vědeckých shromáždění

2012 Prezident mezinárodního sympozia o Hodgkinově chorobě
2012 Národní cena vlády ČR „Česká hlava“

Politická příslušnost:

Bezpartijní. Kromě členství v ODA (1992–1995) nebyl nikdy členem žádné politické strany

Pracovní zaměření:

Zaměření vyplývá z jeho kvalifikace ve vnitřním lékařství, se zvláštním zřetelem k podoboru hematologie. Od poloviny 70.let se systematicky věnuje též problematice onkologické, zejména protinádorové chemoterapii. Patří k zakladatelům této discipliny u nás. Již v r. 1974 vydal první monografii věnovanou této problematice. Organizoval řadu domácích a 9 mezinárodních konferencí a aktivně pracoval v odborných společnostech V letech 1999–2003 byl předsedou České onkologické společnosti. Tři měsíce působil jako hostující profesor na univerzitě v Southamptonu v Anglii.

Publikační činnost:

Publikoval 19 monografií (10 jako jediný autor, 9 jako hlavní autor a editor). Spoluautorsky se podílel na několika dalších monografiích. V odborných časopisech publikoval 302 sdělení (48 v zahraničních časopisech). Je autorem a spoluautorem řady učebních textů pro mediky.

Přehledový seznam publikací:
2011-seznam_publika­ci_prof_Klener­.pdf

Ocenění vědecké a organizační práce:

Za svou vědeckou a organisační činnost obdržel různá ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou­:

1980 cena Českého literárního fondu za vědeckou literaturu
1997 cena ministra školství za vědu
1997 zlatá medaile Univerzity Karlovy
2003 státní vyznamenaní za zásluhy o stát v oblasti vědy, udělené prezidentem republiky
2007 nejvyšší vyznamenání AV-ČR – medile „De scientia et humanitate optime meritis“
2008 cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v r. 2007 (spoluautor)
2008 Pamětní medaile Palackého univerzity v Olomouci
2010 Cena primátora Hlavního města Prahy za dlouhodobý rozvoj pražské kongresové turistiky
2011 Cena České onkologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2010
2011 Medaile J.E. Purkyně
2012 Česká hlava